fbpx
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji „Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka – Darmowa dostawa” jest firma Beliso sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Kosmatki 16, 03-982 Warszawa, KRS 0000038797, NIP 952-187-30-20
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego cece.pl, zwanego dalej „Sklepem”

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.06.2022 r. i trwa do 01.06.2022 włącznie.
 2. Promocja dotyczy tylko zamówień z wysyłką na adresy zlokalizowane na terenie Polski.
 3. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie w Sklepie zamówienia o wartości produktów za minimum 50 zł (bez kosztów wysyłki).
 5. Po złożeniu zamówienia, w koszyku koszty przesyłki automatycznie zostaną zmniejszone do 0 zł, a klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z wysyłką zamówionego przez siebie towaru.
 6. Promocja jest realizowana tylko na dostawy do Paczkomatów InPost.
 7. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na: https://cece.pl/regulamin/.
 8. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 9. Promocja łączy się z innymi kodami rabatowymi.
 10. Promocja nie obowiązuje w przypadku płatności za pobraniem.
 11. Gratyfikacji otrzymanej w promocji (darmowa wysyłka) nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

§ 3 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@sklepcece.pl.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓE PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Promocji „Dzień dziecka – Darmowa dostawa” jest publicznie dostępny na stronie: https://cece.pl/regulamin-promocji-darmowa-dostawa-paczkomat-inpost/
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem https://cece.pl/https://cece.pl/regulamin-promocji-darmowa-dostawa-paczkomat-inpost/
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://cece.pl/regulamin/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r. i obowiązuje do 01.06.2022 r.